Ordforklaring

Afleveringsversion

Et it-system kan være afleveret til Rigsarkivet i flere arkiveringsversioner, hvor hver version indeholder forskellige data fra det samme it-system. F.eks. kan den første arkiveringsversion af et it-system indeholde data fra perioden 1995-1999, mens den anden version kan indeholde data fra perioden 1999-2004.

Arkivinstitution

En arkivinstitution er det sted hvor arkivaliet hører hjemme.

Arkivnummer

Arkivnummer er et nummer alle arkivskabere er blevet tildelt af Rigsarkivet. Det kaldes også proveniensnummer.

Arkivserie

Arkivserie er en samlet gruppe af arkivalier. En arkivserie kan være alt fra meget lille, fx et register i en regnskabsprotokol, til meget stor, fx 3000 journalsager.

Arkivseriens indhold

En arkivserie kan strække sig over flere pakker.

Arkivskaber

Arkivskaber er en myndighed, virksomhed, forening eller person, som har skabt et arkiv.

Benyttelsesdato

Benyttelsesdato angiver hvilken dato du ønsker at reservere arkivaliet fra. Dato skal anføres som dd-mm-åååå f.eks. 10-10-2016.

Beskrivelse af indhold fra/til

Angiver først en beskrivelse af indhold, herefter vises i parenteser, hvordan teksten i 'indhold fra' og indhold til' skal læses. F.eks. Kirkebogsindførsel (Kirkebogsafsnit, År, Måned, Dag). Her vil Kirkebogsafsnit være den første information i felterne fra og til, år den anden osv. Det er ikke altid at alle informationerne vises.

Bevarings- og kassationsbestemmelser

Bestemmelser udstedt af Rigsarkivet, som fastsætter hvilke arkivalier der skal bevares, og hvilke der skal kasseres.

Indhold fra/til

Indhold fra angiver det første element i en pakke (f.eks. den første sag) og Indhold til det sidste element i en pakke. Kig i feltet 'Indhold beskrivelse' for at se hvad disse data refererer til.

Medietype

Angiver typen af medie som arkivserien findes på f.eks. det originale papireksemplar, en kopi på mikrofilm etc.

Tilladelse fra donator

Benyttelse af nogle privatarkiver kræver tilladelse fra donator. Angiv dato for den tilladelse som donator har udstedt - format: dd-mm-åååå f.eks. 10-10-2016.

Tilladelse fra Rigsarkivet

Benyttelse af nogle arkivalier kræver tilladelse fra Rigsarkivet. Angiv det journalnummer du modtog da din ansøgning om tilladelse blev godkendt.

Vælg læsesal

Angiv hvilken læsesal du ønsker at bestille arkivalier til.