Tips til søgning

Der kan være flere grunde til, at din søgning ender negativt eller med et andet resultat end det ønskede:

Andet ord - samme betydning

Et emne kan gennem tiden have skiftet navn. Fx hed "børnebidrag" tidligere "alimentation".

Arkivserien - navngivning

Måske har du skrevet en betegnelse på en arkivserie, der ikke svarer til det, som er registreret.

Hvis du kender arkivskaberen, kan det være en god idé at prøve "vis tilknyttede arkivserier", så du ser samtlige arkivserier, der er registreret under arkivskaberen. Ved større arkivskabere som fx et ministerium er det også vigtigt at se på de arkivserier, som hører til de underordnede kontorer.

Arkivskaberen - navngivning

Arkivskabere kan have haft forskellige navne gennem tiden, og måske er det navn, du har skrevet, endnu ikke registreret. Hvis du kender et andet navn, så prøv det.

Brug ental

Har du skrevet betegnelsen for arkivserien i flertal? De fleste betegnelser for arkivserier er registreret i ental, fx Kopibog, ikke Kopibøger. Prøv at skrive arkivseriens navn i ental.

Det rigtige søgefelt

Har du skrevet navnet på en arkivserie i det felt, der er beregnet til arkivskaberens navn - eller omvendt? Prøv at skrive navnet i feltet "Arkivskaber eller arkivserie".

Er arkivalierne afleveret til Rigsarkivet?

Måske har den arkivskaber, du søgte efter, ikke afleveret arkivalier til Rigsarkivet.

Gammel/ny stavemåde

Måske har du ikke skrevet navnet på arkivskaberen eller arkivserien på samme måde, som det er registreret hos Rigsarkivet.

De fleste navne er registreret med moderne retskrivning. Skriv evt. kun en del af navnet. Fx kan begge stavemåderne Ringkøbing og Ringkjøbing optræde i arkivskabernavne. Du finder begge stavemåder ved at søge på Ringk.

Registrering er endnu ikke færdig

Hvis der under en arkivskaber kun er registreret få og nyere arkivserier, kan det skyldes, at der foreløbig kun er registreret en aflevering, som er modtaget efter 1. oktober 2001, mens de ældre afleveringer endnu ikke er registreret.

Rækkefølge er ligegyldig

Du kan skrive flere ord i søgefeltet. Rækkefølgen af ordene er ligegyldig: Om du skriver "Hove Sogn" eller "sogn hove" spiller ingen rolle.

Samme ord - anden betydning

Et ord kan have flere betydninger - også over tid. Fx kan "udvisning" betyde personer, der udvises fra Danmark, men det kan i forbindelse med skovbrug også betyde markering (udvisning) af træer til fældning.

Ældre henvisninger

Hvis du søger på grundlag af en ældre henvisning, kan det ske, at kombinationen af arkivskaberens navn og arkivseriens navn ikke svarer til den nuværende registrering, da alle arkivalier er nyregistreret. Prøv at søge på arkivseriens navn alene, eller prøv i stedet at skriv navnet i feltet "Arkivskaber eller arkivserie".

Å eller aa

Det har ingen betydning om du skriver "å" eller "aa", når du søger. Hvis du fx søger på "Århus" vil du også få vist alle de resultater, hvor der står "Aarhus" og omvendt.