Om arkivalierne

I Rigsarkivets samlinger kan du finde oplysninger om arkivalier fra 1100-tallet og frem til i dag, skabt af statslige og private arkivskabere.

Ved at søge i Rigsarkivets samlinger kan du finde oplysninger om hvem, der har skabt arkivalierne, hvilke arkivalier, de har skabt, og hvad arkivalierne indeholder.

Hvem har skabt arkivalierne i samlingerne?

Arkivskaber er betegnelsen for den myndighed, institution, virksomhed, forening eller person, der har skabt arkivserierne i vores samlinger. Rigsarkivet har arkivalier fra ca. 90.000 arkivskabere.

Hvilke arkivalier findes i samlingerne?

Rigsarkivets samlinger omfatter i alt ca. 5 millioner pakker og protokoller. Arkivalierne består af sammenhørende arkivserier, der består af rækker af pakker. Hvis der under en arkivserie ikke vises oplysninger om pakker, er det fordi de ikke er registreret endnu.
Derudover har Rigsarkivet modtaget data fra ca. 4.000 it-systemer. Det drejer sig først og fremmest om elektroniske registre og elektroniske journaler, skabt af offentlige myndigheder. Oplysninger om it-systemer, som Rigsarkivet har modtaget data fra, bliver tilgængelige i vores samlinger i takt med, at nye data modtages.

I Rigsarkivets samlinger kan du se arkivseriernes yderår, supplerende navne og evt. andre korte oplysninger, samt oplysninger om indholdet af de enkelte pakker.

Hvor findes de enkelte arkivalier?

Rigsarkivets samlinger er delt ud på flere lokationer, fordelt over hele landet. Når du har fundet et arkivalie, kan du se, på hvilken af Rigsarkivets lokationer de opbevares.