Arkivskaber:
De Danske Husmoderforeninger
 
FraTilOfficielle navne
20012009Aktive Kvinder i Danmark
19972001DDH Forening af Aktive Kvinder
19201997De Danske Husmoderforeninger

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1917 2009 Arkivregistratur
1946 2009 Korrespondance
1942 2009 Materiale vedr. bestyrelsen
1973 2009 Materiale vedr. landsmøder
1963 2009 Projekt, - og kampagnemateriale
1930 2008 Årsregnskab/rapport m.m.
1972 2007 Pressemeddelelser, avisudklip m.m.
1928 2007 Scrap, gæste, - og sangbøger
1951 2007 Materiale vedr. kongres, seminar, kursus o.a.
1896 2006 Fotos
1994 2003 CCF UNICEF/sponsorbørn
1940 2002 Materiale vedr. kredse
1926 2001 Emneordnede sager
1980 2000 Korrespondance med Kongehuset
1930 1998 Forslag til resolutioner m.m.
1991 1997 Børnefamilieforening/udvalg
1931 1995 Husmoderforeninger: Glamsbjerg, Herning,Tårnby og Valby
1994 1994 DDH- mappe/personalemøder m.m.
1930 1994 Årsberetninger
1973 1994 Materiale vedr. ACWW
1978 1993 Medlemsbladet "Husmoderen"
1917 1991 Diverse papirer vedr. foreningen
1981 1984 Materiale vedr. NHF
1965 1979 Kartotek over tilsluttede foreninger
1920 1979 Fortegnelser over formænd og sekretærer
1952 1977 Korrespondance med tilsluttede foreninger
1929 1977 Korrespondance med udmeldte foreninger
1975 1977 Materiale vedr. lederkursus
1949 1976 Landsmødeprogrammer m.m.
1923 1976 Diverse materialer vedr. kurser
1940 1975 Rundskrivelser til lokalforeninger
1920 1975 Årsberetninger
1923 1975 Oversigt over konsulenternes mødevirksomhed
1938 1975 Mødereferater
1946 1973 Kassejournaler
1945 1973 Hovedbøger
1921 1970 Årsregnskaber
1925 1970 Korrespondance med Nordisk Husmoder Forbund (NHF)
1923 1970 Materialer vedr. landsmøder
1920 1970 Diverse materiale
1966 1969 Materiale vedr. formands, - og kredsmøder
1940 1969 Korrespondance med Associated Country Women of the World
1958 1966 Kartotek over lokalforeningers bestyrelse
1947 1966 Opgørelse over udgifter til konsulenterne
1927 1965 Kassebøger for landsmøder
1921 1963 Diverse sager
1931 1959 Korrespondance om og med konsulenterne
1952 1959 Materiale vedr. Elite-rejser
1949 1958 Materiale vedr. lotterier
1921 1958 Korrespondance med Kvalitetskontrolrådet
1925 1957 Materiale vedr. deltagelse i udvalg o.lign.
1921 1957 Korrespondance i almindelighed
1947 1957 Materiale vedr. World Friendship Association
1920 1956 Forhandlingsprotokoller
1923 1955 Avisudklip
1955 1955 Fotografier
1950 1955 Salg og indtægter af lotterisedler
1945 1954 Revisionsprotokol
1939 1954 Formandskorrespondance
1939 1953 Hovedbestyrelsens korrespondance
1945 1946 Oversigt over fordeling af Lokalforeningernes rejseudgifter m.v.
1922 1942 Kassebøger
1922 1929 Kassebøger for bladet "Husmoderen"
1925 1927 Udgiftsprotokol
1925 1927 Indtægtsprotokol
1924 1924 Indtægts- og udgiftsbog vedrørende Den danske Udstilling
1921 1924 Indtægter og udgifter vedr. vareprøvning m.v.