Arkivskaber:
Begtrup, Bodil
 
FraTilOfficielle navne
19871994Bo og Fondsoprettelse efter Bodil Begtrup
19031987Begtrup, Bodil Gertrud, født Locher Andreasen
 
FraTilKaldenavne
19031987Begtrup, Bodil

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1903 2001 Arkivregistratur, Privatarkiv nr. 8110: Bodil Begtrup
1950 1980 Avisudklip
1953 1994 Bobehandling, gravsted på Island, oprettelse af Bodil Begstrups Fond m.m.
1904 1987 Breve fra andre
1903 1972 Breve fra Bodil Begtrups familie
1948 1972 Breve fra Bolt-Jørgensens børn
1960 1983 Breve fra malerinden Marie Hagen-Müller
1904 1980 Breve fra Piet Hein inkl. nogle gruk, koncept til tale til Piet Heins 75-års dag og andet materiale, 1980
1917 1983 Breve fra ungdomsvenner
1906 1985 Dagbøger
1902 1982 Diverse korrespondance
1946 1968 Diverse materiale
1946 1973 Diverse materiale relateret til embedet som ambassadør
1903 1987 Fotomateriale
1942 1971 Korrespondance med Bodil Begtrups første mand, Erik Bergtrup og fam.
1967 1978 Korrespondance med Rigsarkivet
1937 1966 Korrespondance mellem ægtefællerne Bodil Begtrup og Lauritz Bolt-Jørgensen
1974 1974 Korrespondance o.a. materiale vedrørende Bodil Begtrups mulige overtagelse af Udenrigsmin.'s befolkningssekretariat
1973 1978 Korrespondance vedrørende optagelse i Dansk Biografisk Leksikon
1953 1978 Lykønskninger i anledning af runde fødselsdage
1951 1973 Løbende korrespondance til ambassadør Bodil Begtrup, samt kopier af svarbreve fra denne
1948 1968 Manuskript og notater til erindringer
1946 1986 Materiale vedr. arbejdet i FN for menneskerettighederne
1952 1968 Materiale vedr. Dansk Samråd for FN
1942 1946 Materiale vedr. det forberedende arbejde i FN for kvindernes ligestilling
1980 1980 Materiale vedr. islandske præsidents besøg i Danmark
1946 1982 Materiale vedr. Kvindekommissionen
1975 1986 Materiale vedr. kvindekonferencer og ligestilling
1968 1973 Materiale vedr. tiden som ambassadør i Portugal
1959 1968 Materiale vedr. tiden som ambassadør i Schweiz
1939 1965 Materiale vedr. tiden som ambassadør på Island
1939 1949 Materiale vedrørende Bodil Begtrups arbejde som filmcensor
1935 1985 Materiale vedrørende Danske Kvinders Nationalråd
1946 1982 Materiale vedrørende grønlandske kvinders valgret
1960 1985 Personlige papirer
1950 1950 Rapport om kursus for tyske kvinder
1963 1973 Regnskabsmateriale
1923 1959 Scrapbøger