Arkivskaber:
Hjørring Toldkammer
 
FraTilOfficielle navne
17731969Hjørring Toldkammer

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1885 1934 Administrationsbog
1916 1920 Administrationshæfter
1889 1940 Alfabetisk register til kopibog - indgåede breve
1881 1889 Alfabetisk register til pressekopier, kopibog B - toldkassereren
1837 1899 Alfabetisk register til strafferegister
1851 1899 Anholdelser og konfiskationer
1825 1904 Antegnelser til regnskaber
1851 1860 Antegnelser til regnskaberne
1925 1925 Arkivet i almindelighed
1842 1914 Brænderiopmålingsprotokol
1874 1931 Budgetsager
1876 1915 Budgetsager vedr. øvrige bestyrelsesudgifter
1885 1949 Bygningsudgifter, kontorudgifter
1814 1836 Cirkulærebog
1906 1920 Forstrandsregnskaber
1860 1867 Hoved- og generalregnskab (kopi)
1843 1940 Hovedjournal
1809 1934 Ikke-journaliserede, udtagne sager
1773 1838 Indgåede breve
1843 1940 Indgående journal
1850 1885 Indgående toldbog
1852 1894 Intradelister
1918 1929 Intradelister
1851 1888 Journal
1846 1889 Journal
1846 1850 Journal B - toldkassereren
1846 1889 Journalregister
1851 1894 Journalsager
1839 1928 Journalsager
1965 1965 Kartotekskort - registrerede fartøjer
1920 1965 Kartotekskort over registrerede fartøjer
1920 1965 Kartotekskort over registrerede fartøjer
1904 1928 Kassekladde
1938 1942 Koncepter til hovedregnskaber
1851 1884 Konduitelister
1875 1937 Kontorholdsregnskab
1857 1887 Kopibog
1843 1940 Kopibog - indgåede breve
1837 1900 Kopibog A
1846 1929 Kopibog B - toldkassereren
1881 1932 Kreditoplagsprotokol
1875 1937 Lønningsbog
1867 1917 Materiale til toldbog m.m.
1857 1894 Mønstringsjournal
1866 1910 Mønstringsjournal/protokol
1877 1904 Mønstringssager
1878 1925 Ordrebog
1797 1849 Ordrebog
1845 1847 Patruljejournal, Hjørring købstad
1874 1889 Pressekopier til kopibog B - toldkassereren
1858 1923 Protokol over adgangsbeviser for handelsrejsende
1871 1928 Påmønstringsprotokol
1901 1926 Register til straffesager vedr. handelsrejsende
1850 1926 Regnskabsoversigter
1851 1860 Regnskabsoversigter
1888 1917 Sager vedr. brænderierne
1895 1962 Sager vedr. kontrolposternes bygninger og personale
1821 1912 Sager vedr. skibsmåling
1858 1908 Sager vedr. strandingsgods
1912 1912 Sager vedr. tobaksbeskatning
1891 1918 Sager vedr. ølbeskatning
1867 1893 Skibsregister
1857 1928 Sporteljournal
1837 1899 Strafferegister
1855 1914 Strandingsprotokol
1851 1866 Søindrulleringsprotokol
1880 1889 Tariferingssager
1632 1994 Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne
1850 1885 Toldkopibog
1888 1930 Toldlåsebog
1878 1929 Toldopsynets kopibog - love, anordninger mm.
1871 1918 Vareuddrag til statistik
1839 1859 Vejrjournal for Blokhus
1849 1920 Årsberetninger