Arkivskaber:
Rentekammeret
 
FraTilOfficielle navne
16601848Rentekammeret

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1660 1661 Dokumenter vedr. optagelse af en matrikel for Danmark if. kongebreve af 1660 13. og 17. dec.
1661 1661 Matrikel over Vester Horne Herred og Kærgårds birk
1661 1661 Matrikel over de sønderjyske enklaver i Riberhus len
1661 1661 Renteritakst af 1661 10 febr.
1658 1662 Kopibog for hofmønsterskriveren over ordrer ang. pengeforskud, kost og viktualier m.m. til adskillige hofbetjente at afkorte i deres afregninger
1662 1662 Matriklen af 1662: Indholdsfortegnelse
1662 1662 Matriklen af 1662
1661 1662 Sognejordebøger på landgilde, udsæd og avling
1661 1662 Kommissionsakter vedr. taksation til matriklen af købstæder i Viborg, Århus og Ribe stifter
1663 1663 Lolland-falsterske jordebøger, indsendt i h.t. kgl missive af 1663 11. aug.
1664 1664 Ekstrakter af matriklen 1664
1664 1664 Matrikel over Nykøbing amt
1664 1664 Matrikel over Rugård amt
1648 1664 Kopibog og regnskab over det til betaling af rigens gæld udlagte Kgl. Majestæts jordegods
1648 1665 Alfabetisk register til restancer i ekstrakttegnebog nr. 1 og revisionstegnebøgerne S-CC 1627-60
1596 1665 Alphabet ofver K. M.'s Rentecammers Restanzer
1660 1665 Ekstrakter af indkomne jordebøger og andre summarier over og forarbejder til Frederik III.s jordebogsmatrikel
1660 1665 Jordebøger indsendt iht. kgl. missiver af 1660 28. sep., 1661 10. jan. og 1662 4. juli
1648 1668 Ekstrakttegnebog over restancer i revisionstegnebøgerne A-R 1627-48
1660 1669 Efterretninger om skovens tilstand i Københavns amt efter krigen
1627 1670 Revisionstegnebøger i Rentekammeret
1652 1671 K. M.'s vdlagtte Goedtz siden Anno 1651 indtil vdi Anno 1658
1658 1671 Jordebøger og regningskopibog for Kgl. Majestæts bortforpantede gods
1671 1671 Matrikel over Mors og Thy
1671 1671 Besigtigelse af kronens skove i Falsters Sønderherred
1671 1671 Skovforordning af 1671 1. sep. for hertugdømmerne og Pinneberg
1664 1673 Matriklen af 1664
1657 1673 Extract Registerbogh offuer Melitarische Affregninger
1664 1673 Stedregister til matriklen 1664
1675 1675 Indberetninger og tingsvidner om tørveskær ved søkanten i Sjælland
1675 1675 Jordebog over skovridergodset i Danmark (m. bilag)
1661 1677 Grundtakster for København og Christianshavn
1646 1678 Registratur over regnskaber, der fordeles blandt renteskriverne til revision
1680 1681 Matrikelsekstrakter
1680 1681 Matrikelekstrakter
1680 1681 Beskrivelser af kronens skove i Danmark i h.t. rentekammerskrivelse af 1680 23. nov.
1682 1682 Christian 5.s matrikel. Diverse opmålingsforretninger i koncept eller kopi
1682 1682 Matriklen af 1688. Diverse opmålingsforretninger i koncept eller kopi
1682 1682 Christian 5.s matrikel. Landmålingsekstrakter efter bonitering for diverse sjællandske sogne
1682 1682 Matriklen af 1688. Landmålingsekstrakter efter bonitering for diverse sjællandske sogne
1674 1683 Afregninger med skovridere i sjællandske og jyske amter
1650 1683 Registratur over regnskaber indleverede til revision i Rentekammeret
1681 1683 Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer
1681 1683 Matriklen af 1688. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer
1682 1684 Christian 5.s matrikel. Diverse landmålingssager til den ny matrikel
1682 1684 Matriklen af 1688. Div. landmålingssager til den ny matrikel
1662 1684 Københavnske (tildels glückstadtske) møntregnskaber
1685 1685 Kommissionen af 1685 7. juni til at undersøge bornholmske klager, dens forretning m. bilag
1685 1686 Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Sjælland, Samsø, Møn, Falster og Lolland
1685 1686 Matriklen af 1688. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Sjælland, Samsø, Møn, Falster og Lolland
1686 1686 Christian 5.s matrikel. Reducerede hartkornsekstrakter
1686 1686 Matriklen af 1688. Reducerede hartkornsekstrakter
1686 1686 Christian 5.s matrikel. Takseringsforretninger over jordens bonitet i nogle fynske sogne (Nr. 1846-47)
1686 1686 Matriklen af 1688. Takseringsforretninger over jordens bonitet i nogle fynske sogne (Nr. 1846-47)
1686 1686 Christian 5.s matrikel. Relation over Ålholm og Maribo klosters amters ny landmålingsmatrikels klagemål og den derefter reducerede taksering (Nr. 1849)
1686 1686 Matriklen af 1688. Relation over Ålholm og Maribo klosters amters ny landmålingsmatrikels klagemål og den derefter reducerede taksering (Nr. 1849)
1686 1686 Christian 5.s matrikel. Ekstraktbog over de nye landmålingsmatrikler, begyndt 1686 1. april (nr. 1852 A) (m. reg.)
1686 1686 Matriklen af 1688. Ekstraktbog over de nye landmålingsmatrikler, begyndt 1686 1. april (nr. 1852 A) (m. reg.)
1685 1687 Christian 5.s matrikel. Rentekammerets decisioner på antegnelser eller relationer om besværinger over den ny landmålingsmatrikel (nr. 1838-45)
1685 1687 Matriklen af 1688. Rentekammerets decisioner på antegnelser eller relationer om besværinger over den ny landmålingsmatrikel (nr. 1838-45)
1687 1687 Christian 5.s matrikel. "Danske Matricul Regning"
1687 1687 Matriklen af 1688. "Danske Matricul Regning"
1682 1687 Christian 5.s matrikel. Konceptmodelbøger m. hartkornsudregning efter ny matrikulering
1682 1687 Matriklen af 1688. Konceptmodelbøger m. hartkornsudregning efter ny matrikulering
1687 1687 Jordebog over frivornedegårde på Bornholm samt adkomst - og frihedsbreve over samme
1685 1688 Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter og korrekturmatrikler
1685 1688 Mastriklen af 1688. Matrikelsekstrakter og korrekturmatrikler
1687 1688 Christian 5.s matrikel. Lolland og Falster stifts tiendebog (nr. 1864 B)
1687 1688 Matriklen af 1688. Lolland og Falster stifts tiendebog (nr. 1864 B)
1681 1688 Chr. 5.s matrikel. Dokumenter vedr. landmålingskommissionerne til den nye matrikels indrettelse
1681 1688 Matriklen af 1688. Dokumenter vedr. landmålinsgkommissionerne til den nye matrikels indrettelse
1682 1688 Christian 5.s matrikel. Modelbøger
1682 1688 Matriklen af 1688. Modelbøger
1688 1688 Christian 5.s matrikel. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Jylland
1688 1688 Matriklen af 1688. Matrikelsekstrakter efter gammel og ny matrikulering for Jylland
1685 1688 Beskrivelse af skovene i Trittau amt
1682 1688 Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger
1679 1690 Dokumenter ang. amtsskriver Aug. Deckners administration
1679 1690 Dokumenter ang. amtsskriver Aug. Deckners administration (Bornholm)
1682 1690 Christian 5.s matrikel. Dokumenter vedr. differencer og afkortninger i den gamle matrikel for Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter
1682 1690 Matriklen af 1688. Dokumenter vedr. differencer og afkortninger i den gamle matrikel for Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter
1685 1690 Christian 5.s matrikel. Dokumenter vedr. differencer pg afkortninger i den gamle matrikel for Hald og Skivehus amter
1685 1690 Matriklen af 1688. Dokumenter vedr. differencer og afkortninger i den gamle matrikel for Hald og Skivehus amter
1690 1690 Christian 5.s matrikel. Etatsråd Rosencreutz' manuale over Danmarks matrikel 1690 (i to redaktioner fra 18. årh.)
1690 1690 Matriklen af 1688. Etatsråd Rosencreutz' manuale over Danmarks matrikel 1690 (i to redaktioner fra 18. årh.)
1687 1690 Christian 5.s matrikel. Protokol over ordrer og resolutioner fra Rentekammeret ang. den nye landmålingsmatrikel (nr. 1850)
1687 1690 Matriklen af 1688. Protokol over ordrer og resolutioner fra Rentekammeret ang. den nye landmålingsmatrikel (nr. 1850)
1691 1691 Christian 5.s matrikel. "Sandflugtens Commission 1691"
1691 1691 Martriklen af 1688. "Sandflugtens Commission 1691"
1688 1691 Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger
1688 1691 Matriklen af 1688. Matrikelbøger
1688 1691 Christian 5.s matrikel. Genpart af matr. 1688, Riberhus amt.
1688 1691 Matriklen af 1688. Genpart af matr. 1688, Riberhus amt.
1681 1691 Chr. 5.s matrikel. Dokumenter vedr. arbejdet med den nye matrikels indrettelse
1681 1691 Matriklen af 1688. Dokumenter vedr. arbejdet med den nye matrikels indrettelse
1682 1691 Christian 5.s matrikel. Diverse dokumenter vedr. den nye matrikel
1682 1691 Matriklen af 1688. Diverse dokumenter vedr. den nye matrikel
1691 1691 Kommissionen af 1691 30. maj til at indrette en rigtig jordebog over hele Bornholm...samt til af hensyn til de af forrige amtskriver Aug. Decker begangne bedragerier at eksaminere restancerne, dens relation m. bilag
1688 1691 Stedregister til Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger
1685 1692 Sager vedr. generalmøntdirektør Kerckrinch
1671 1693 Omkostninger ved jægeretaten og skovriderne i Danmark
1687 1694 Christian 5.s matrikel. Hartkornsekstrakter efter ny matrikulering, med beregninger af det kontribuerende hartkorn, I-III
1687 1694 Matriklen af 1688. Hartkornsekstrakter efter ny matrikulering, med beregninger af det kontribuerende hartkorn, I-III
1681 1694 Christian 5.s matrikel. Landmålingsprotokoller
1681 1694 Matriklen af 1688. Landmålingsprotokoller
1695 1695 Thormøhlens autoriserede pengesedler
1695 1695 Christian 5.s matrikel. Hartkornsspecifikationer over Frederiksborg amt og Jægerpris gods (nr. 1794 A).
1695 1695 Matriklen af 1688. Hartkornsspecifikationer over Frederiksborg amt og Jægerpris gods (nr. 1794 A).
1696 1696 Jordebog over Bornholms amt (in duplo)
1700 1700 Myndten angaaende Anno 1700
1680 1700 Register til skovudvisningsprotokoller
1702 1702 Akter fra kommissionen af 1702 4. april ang. skove og vildtbaner i Oldenborg og Delmenhorst
1690 1702 Antegnelser m.m. til Københavns møntprotokoller
1671 1705 Sager vedr. møntforholdene i hertugdømmerne
1706 1707 Forslag til skovrulle for Haderslev amt m. bliag
1688 1707 Jordebøger over skovridergodset i Danmark, m. orig. kgl. resolutioner (i ét bind)
1697 1708 Ulovligheder i Silkeborg amts skove (Fischerske sag)
1708 1708 Beretning fra kommissionen af 1708 27 aug. ang. skove og vildtbaner i hertugdømmerne
1703 1709 Betænkning ang. en ny skovforordning
1706 1711 Skovfogders og skovløberes løn, jord og huse
1710 1712 Regnskab over sølvindkøbet til mønten if. kgl. befaling af 1710 3. nov.
1710 1712 Sager vedr. regnskaber over sølvindkøbet til mønten if. kgl. befaling af 1710 3. nov.
1713 1713 Protokol over de autoriserede sedler i Danmark
1713 1713 Trykte kasserede pengesedler udstedte if. frd. 1713 8. april
1702 1713 Fyrstelig slesvig-holstensk skovforordning
1709 1713 Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (Færøerne)
1709 1713 Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein
1714 1715 Skovridergodset i Fyn og Koldinghus amt
1714 1716 Glückstadts møntprotokoller
1704 1716 Friordrer m.m. ang. Islands forsyning
1714 1717 Anvisninger og kvitteringer vedr. slagskatten
1713 1717 Dokumenter ang. den glückstadtske mønt
1701 1717 Fæstebog over skovridergodset i Nordsjælland
1685 1718 Skovudvisningsruller for Danmark, hertugdømmerne og grevskaberne
1704 1720 Rentekammerets kopibog ang. skov- og jagtvæsen
1704 1720 Register til Rentekammerets kopibog ang. skov- og jagtvæsen
1719 1720 Skovenes rebning og inddeling i det lolland-falsterske regimentsdistrikt
1667 1720 Memorialer og supplikker til kongen, m.m., fra hertugdømmerne, Oldenborg og Delmenhorst
1715 1720 Dokumenter ang. den rendsborgske mønt
1716 1720 Rendsborgs møntprotokoller
1682 1720 Kgl. resolutioner og reskripter ang. møntvæsenet i Holsten
1720 1720 Vildtbanens indpæling i Fyn
1715 1721 Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1718 28. dec. ang. udmarksjorderne på Bornholm
1671 1722 Breve til Rentekammeret fra overjægermestre og fra Fr. Gram som hofjægermester
1688 1723 Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds
1724 1724 Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne
1723 1724 Protokol for kommissionen af 1723 8. nov. til undersøgelse af Møntens årbøsser ("Jahrbüchsen")
1722 1724 Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1723 20. sep. ang. udmarksjorderne på Bornholm
1723 1725 Sager vedr. de færøske stenkul
1719 1726 Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling
1723 1726 Det Stradt Davidsche eller Grønlands Compagnies Protocol
1720 1726 Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben
1703 1726 Regnskaber m.m. over levering fra Norge af løsholter og granstager til Jægersborg dyrehaves indhegning
1726 1726 Edelige forklaringer ang. forekomsten i adskillige kgl. kasser i Danmark af de ved frd. af 1726 25. juli reducerede mønter
1681 1726 Miscellanea monetaria
1681 1726 Register til "Miscellanea monetaria"
1720 1727 Regnskab for obligationskassen af 1720 (m. indløste obligationer)
1727 1727 Edelige forklaringer ang. forekomsten i adskillige kgl. kasser i Danmark af de ved frd. af 1727 9. juli nedsatte dukater og forhøjede norske toskillinger
1725 1727 Sager vedr. møntreduktionen 1726
1703 1727 Koncepter til forestillinger og indberetninger til kongen vedr. møntvæsen
1702 1727 Breve og dokumenter vedr. kommissionen af 1702 til undersøgelse af tilstanden på Island
1710 1728 Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter
1724 1728 Papirer ang. skansen på Færøerne
1706 1728 Koncepter og indlæg til dansk skovudvisningsprotokol
1720 1728 Kopibog over rentekammerbreve ang. skovridergodset
1682 1729 Akter ang. skovridergodset
1727 1729 Jordebøger over den indtagne udmark på Bornholm
1721 1729 Skovudvisningsprotokoller for Hørsholms amts skove
1681 1730 Orig. kgl. forestillinger og reskripter vedr. møntvæsen
1696 1730 Diverse dokumenter vedr. de autoriserede pengesedler
1731 1731 Konduitelister over samtlige skovridere i Danmark
1719 1732 Om nogle skovdelinger i Fyn
1733 1733 Om stengærder, grøfter og pileplantning på Sjælland
1732 1733 Registratur over de indkomne islandske og færøske breve
1731 1734 Bestallingsprotokol for adskillige betjente
1735 1735 Forslag til forbedring af skovfogdernes løn i Danmark
1735 1735 Forslag til forbedring af skovfogdernes løn i hertugdømmerne og grevskaberne
1705 1736 Projekter til en ny skov- og jagtforordning for Oldenborg og Delmenhorst
1730 1736 Forslag og betænkning ang. en ny skov- og jagtforordning
1731 1736 Skovudvisningsprotokol for Vallø skov
1685 1736 Kautioner og reverser for udlovede forpagtningsafgifter af islandske havne
1702 1737 Sager vedkommende bankvæsenet
1729 1737 Skovprotokol for Jægerspris' skove
1737 1737 Skov- og jagtforordningen for hertugdømmerne Pinneberg og Rantzau 1737 24. april (m. forarbejder og udkast)
1726 1738 Om udvisning i Svendborg skove, navnlig til hofholdningen
1737 1738 Indberetninger om hegn og stendiger i Slesvig i h.t. skov- og jagtforordningen af 1737 24. april
1737 1739 Om levende hegn og stendiger i Rendsborg amt og herskabet Pinneberg
1658 1739 Diverse sager vedr. møntvæsen
1738 1739 Dokumenter vedr. kommissionen af 1738 til at undersøge forskellige forhold på Bornholm (m. vedl. specifik)
1729 1740 Diverse sager, navnlig vedr. kommissionen af 1738 til at undersøge forskellige forhold på Bornholm
1710 1740 Færøske sager
1662 1740 Memorialer og supplikker til kongen fra Danmark
1680 1740 Breve til Rentekammeret fra partikulære personer
1730 1741 Skovtyveri i Stenderup og Agtrup skove
1741 1741 Ulovligheder i skovene på Haderslev amt
1740 1741 Dokumenter vedr. de under Island opbragte 6 hollandske hukkerter
1740 1744 Kommissionen af 1740 22. juli ang. skov- og ladefogden i Hammelev (Haderslev amt) Severin Petersens embedsførelse
1724 1745 Breve vedr. Det bergen-grønlandske Kompagni, det regnskaber og disses revision
1723 1745 Papirer vedr. Det bergen-grønlandske Kompagni, dets regnskaber og disses revision
1741 1746 Jægermester Bachmanns besværinger over sessionernes domseksekutioner i Fyns stift
1741 1746 Breve ang. Fyns og Koldinghus distrikter fra hofjægermester Hans Bachmann og jægermester Peter Bachmann
1741 1746 Breve ang. Koldinghus distrikt fra de sessionsdeputerede
1741 1746 Breve ang. Koldinghus distrikt, for størstedelen fra jægermester D. v. d. Licht
1741 1746 Breve ang. Skanderborg distrikt, for størstedelen fra jægermester C. Rathlow
1741 1747 Breve ang. Fyns, Koldinghus og Skanderborg distrikter fra skov- og jagtsessionsskriver og overauditør J. Kelle
1741 1747 Rentekammerets kopibog ang. skov- og jagtvæsenet i Danmark
1741 1747 Breve ang. Sjælland, Lolland og Falsters distrikter
1680 1747 Om vildtdeputater
1747 1747 Forstetat for hertugdømmerne og grevskaberne
1739 1748 Krudt og bly til jægeretaten
1706 1748 Koncepter og indlæg til tyske jagt- og skovprotokoller
1739 1750 Breve til landfoged Christian Drehse
1739 1750 Breve til landfoged Christian Drehse (Island)
1741 1750 Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne
1738 1751 Registre over breve ekspederede af Norske bjergværkers og nordenfjeldske toldregnskabers renteskriverkontor
1734 1754 Om ejendomsretten til fribonde- og stavnsskovene i Erfde og Bergenhusen sogn, landskabet Stapelholm
1745 1756 Breve og dokumenter vedr. klager over Den islandske Handel
1756 1756 Breve og dokumentre vedr. det i året 1756 for kgl. regning anlagte schæferi på Island
1682 1757 Breve og dokumenter vedr. Den islandske Handel
1739 1757 Bilag til gældsbog
1739 1757 Bilag til gældsbog (Island og Færøerne)
1712 1757 Om ejendomsretten til Holmstrup og Brokøbs skove i Dragsholm amt
1758 1758 Fortegnelser over indbrændte svin på olden i de kgl. skove
1687 1758 Sager vedkommende silkemanufakturer og silkevævere m.m.
1741 1759 Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne
1748 1759 Ulovlig jagt på Ås mark, Skanderborg amt
1607 1759 Afskrifter af kgl. resolutioner og reskripter samt anordninger vedr. møntvæsen
1743 1760 Dokumenter vedr. salg af kgl. gods på Bornholm, navnlig auktionen 1744 1. maj
1750 1760 Relation fra S. Magnussen om Islands tilstand
1752 1760 Breve og dokumenter vedr. "de nye indretninger" på Island
1700 1761 Kontrakter, instruktioner og embedseder vedr. møntvæsen
1687 1761 Diverse koncepter og kopier vedr. møntvæsen
1761 1762 Korrespondance vedr. mønten i Rethwisch
1761 1762 Regninger m.v. vedr. det af firmaet Borre og Fenger i 1761 til Mønten leverede guld
1761 1762 Protokol over smeltningen ved den oldenborgske mønt
1759 1762 Ansøgninger om bestillinger ved Den islandske Handel
1761 1763 Beregning af den ved mønten i Rethwisch kontraktmæssigt oppebårne slagskat
1760 1763 Forslag om forandringer i lovgivningen om krybskytteri og vildttyveri
1764 1764 Svendborg skoves salg ved auktion
1757 1764 Sager vedr. likvideringen af Det islandske Handelskompagni
1690 1765 Inventarier og kvittancer vedr. møntvæsen
1684 1765 Christian 5.s matrikel. Møllebog
1684 1765 Matriklen af 1688. Møllebog
1675 1766 Indkomne ujournaliserede breve samt forslag og betænkninger vedr. møntvæsen
1676 1767 Brudstykker og ekstrakter af mønt- og smeltebøger
1744 1767 Indkomne sager fra Bornholm, navnlig vedr. udmarksjorderne
1716 1768 Instrukser og embedseder ang. møntvæsenet i Holsten
1752 1768 Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (Islandske, grønlandske og færøske sager)
1752 1768 Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret
1683 1768 Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger
1730 1768 Diverse sager handelen og søfarten vedkommende
1693 1769 Diverse projekter
1729 1769 Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand
1729 1769 Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (Island og Færøerne)
1715 1769 Kgl. resolutioner ang. møntvæsenet i Oldenborg
1729 1769 Skovudvisningsruller for Danmark
1680 1770 Skovudvisningsprotokoller
1710 1770 Dokumenter vedr. det oldenborgske møntvæsen
1768 1770 Dokumenter ang. speciesmønten i Rethwisch
1769 1770 Kommissionsforretning ang. indgreb i jagtrettens udøvelse på Stubbekøbings marker
1769 1770 Folketælling 1769. Tabeller, optegnelser og breve
1769 1770 Tabeller over folketællingen af 1769
1769 1770 Folketælling 1769, tabeller
1731 1770 Tegnebøger (m. reg.)
1731 1770 Tegnebøger (m. reg.) (Island og Færøerne)
1689 1770 Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand
1765 1770 Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand
1759 1770 Ekstrakter af Kammerkollegiets ordrer vedr. Island
1721 1770 Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag
1671 1770 Dokumenter benyttede af kommissionen af 1770 15. juni ang. saltskatten og 1/4 % -afgiften på Bornholm (m. vedl. design.)
1699 1770 Sager vedkommende diverse manufakturer og fabrikker
1731 1770 Navneregister til Tegnebøger
1747 1770 Forslag til omorganisering af kassererembedet ved Zahlkammeret
1770 1771 Forarbejder til Oeders efterretninger vedr. Sjællands stift
1706 1771 Register til kopibog. Island og Færøerne
1732 1771 Kommercekollegiet og dets betjemte angående
1683 1771 Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.)
1718 1771 Færøske konceptbreve
1758 1771 Breve og dokumenter vedr. Den Islandske Handel
1690 1771 Regnskabs- og revisionssager vedr. den islandske handel
1709 1771 Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne
1741 1771 Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.)
1741 1771 Færøerne-journalsager
1741 1771 Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve
1769 1771 Færøske sager til journal B
1771 1771 Efterretninger om ægtepar, enkemænd og enker for København, Amager, Bornholm, Møn og Sjælland
1771 1771 Oeders efterretninger
1770 1771 Stridigheder mellem overførster Specht og kapt. Ahlers i Oldenborg
1732 1771 Københavnske udmøntnings- og møntomkostningsregnskaber
1739 1771 Dokumenter ang. udmøntningen og mønten i Altona
1768 1771 Møntmesterens regnskaber over a) de i Rethwisch møntede species og b) en rejse til Altona
1676 1771 Promemorier, beregninger og optegnelser vedr. møntvæsen
1713 1771 Kopibog for det danske møntvæsen (m. reg.)
1713 1771 Register til kopibog for det danske møntvæsen
1729 1771 Journalsager vedr. Københavns mønt og danske møntforhold i almindelighed
1658 1771 Ældre designationer og fortegnelser vedr. møntvæsen
1748 1771 Kgl. resolutioner vedr. skov- og jagtvæsenet i Danmark
1661 1771 Diverse efterretninger vedr. skov- og jagtvæsenet
1747 1771 Fynske kontors ordres- og missiveprotokoller ang. skov- og jagtvæsenet i Danmark
1747 1771 Register til fynske kontors ordres- og missiveprotokoller ang. skov- og jagtvæsenet i Danmark
1747 1771 Fyns stifts kontors jagtjournal
1747 1771 Fyns stifts kontors breve til jagtjournalen
1736 1771 Breve til Rentekammeret m.m. ang. skov- og jagtvæsen
1772 1772 Rulle over deputater i hertugdømmerne
1772 1772 Kommissionsakt i en sag. anlagt mod Det alm. Handelskompagni for "mislig Handel paa Island"
1771 1773 Breve til Danske og Tyske Kammer ang. skov- og jagtvæsen
1773 1773 Om beplantning af landevejene i hertugdømmerne
1773 1774 Generaltabeller over husmænd og det unge mandskab fra 12 til 50 år for hele landet, med sognetabeller for Sjællands og Århus stifter
1774 1774 Taksations- og vurderingsforretninger over handelshuse og inventarier i Islands havne
1766 1774 Trykte auktionsplakater
1668 1774 Registrant über die Zoll-Acta und Rechnunge c. adj. derer gesamten Zölle im Herzogthum Holstein
1735 1775 Generaltabel over fødte og døde i Danmark, Norge, Slesvig, Holsten, Oldenborg og Delmenhorst
1769 1776 Om skovudvisningsruller og deputater
1773 1776 Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner
1776 1776 Overadmiralitetsrettens forhør og dokumenter i sagerne mod kaptajnerne Gert Boll og Stephen Kidder for uberettiget hvalfangst under Grønland
1773 1777 Korrespondancesager vedr. restancerne ved islandske handelspladser til Det kgl. oktrojerede alm. Handelskompagni
1777 1777 Akter ang. nyindretningen af den kgl. jagt
1769 1778 Rethwisch's møntprotokol
1773 1778 Indberetninger om egetræ til skibsbygning i hertugdømmernes skove
1774 1778 Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april
1722 1779 Islandsk tegnebog (m. reg,)
1712 1779 Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne
1768 1779 Restancer af skovbøder for Haderslev amt
1778 1779 Forstetaten i Holsten
1772 1780 Ansøgninger fra Bornholms forskellige sogne ang. udmarksjorders indtagelse
1776 1780 Akter fra kommissionen af 1776 8. aug. ang. Nordøstsjællands skove
1781 1781 Akter og udkast til skov- og jagtforordningen for hertugdømmerne af 1781 30. april
1779 1781 Kommissionsforretning ang. ret til båndstagers hugning i Kallehave skov
1781 1781 Om forebyggelse af ulovlig skovhugst på de fra det fynske distrikt bortsolgte skove (ad kgl. resol. af 1781 18. april)
1773 1781 Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner
1773 1781 Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger
1781 1782 Indberetninger, indhentede paa en allernaadigst befalet, Reise i Færøe i Aarene 1781 og 1782 ved Jens Kristian Svabo
1781 1782 Indberetninger fra en rejse til Færøerne ved Jens Kristian Svabo
1782 1782 Akter fra kommissionen af 1782 21. aug. ang. Nordøstsjællands skove
1680 1782 Københavnske møntprotokoller
1782 1783 Indberetninger om forholdet mellem udsæd af rug, byg og havre, if. cirkulærer af 1782 23. nov. og 14. dec.
1782 1783 Etat over skovridere og skovfogeder i Slesvig og Holsten
1770 1783 Chr. Ludv. Stemanns samlinger ang. Island
1781 1783 Register over ostindiske foretillinger, originale forordninger, kabinetsordrer med videre
1784 1784 Trykte taksttariffer og auktionsbekendtgørelser
1777 1784 Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul
1780 1784 Nyordning af forsttjenesten i hertugdømmerne og grevskaberne
1783 1784 Instruktioner for forst- og jagtbetjente i hertugdømmerne
1780 1784 Erstatning for bortfaldne emolumenter til forst- og jagtbetjente i hertugdømmerne
1784 1784 Plan til bløde skovtræers opelskning i hertugdømmerne
1781 1784 Diverse dokumenter ang. skov- og jagtforordningen for hertugdømmerne af 1781 30. april (og 1784 2. juli) og forandringer i samme
1766 1784 Dokumenter vedr. Sorø Akademis nye skovrulle
1782 1785 Om tilførsel og salg af bøgebrænde i København
1716 1785 Om mølleværkerne i Jægersborg dyrehave
1783 1785 Kollektbøger for understøttelse til indbyggerne på Island i anledning af vulkanudbrud og jordskælv 1783 og 1785
1763 1785 Akkordt-Protokol
1776 1786 Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m.
1776 1786 Register over de fra den angående islandske væsens allernådigste falede kommissions skrivelser til adskillige kollegier
1787 1787 Folketælling 1787, København
1787 1787 Folketælling 1787, Købstæder
1787 1787 Folketælling 1787, Landdistrikter
1787 1787 Topografisk fortegnelse over folkemængden i Danmark 1. juli 1787
1786 1787 Forarbejder til plakaten af 1786 18. aug. ang. den kgl. monopolhandels ophævelse på Island og frd. af 1787 13. juni ang. den islandske handel og skibsfart
1787 1787 Folketællingen ang.
1787 1787 Om misbrug af private skove (cirkulære af 1787 30. dec)
1660 1787 Christian 5.s matrikel. Kapitelstakster, renteritakster m.m. for Fyn, Lolland og Falster (nr. 1860)
1660 1787 Matriklen af 1688. Kapitelstakster, renteritakster m.m. for Fyn, Lolland og Falster (nr. 1860)
1777 1788 Udvisning af træ til porcelænsfabrikken i København
1772 1788 Alfabetisk sagregister til benyttelse i Rentekammerets danske og norske kancelli
1772 1788 Visdomsbog
1782 1789 Om brændes opskovning i de kgl. skove og transporten til København
1779 1789 Korrespondanceprotokol ang. udvisning af skibstømmer i hertugdømmerne
1778 1789 Skovene i Ods herred
1785 1789 Vedligeholdelse, husleje m.m. af skovfogedboliger
1784 1789 Om græsningsret i Stenderup skov i Haderslev amt
1783 1790 Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne
1772 1791 Regnskabs- og revisionssager vedr. den islandske handel
1770 1791 Broer, porte og låger i Københavns amt
1653 1791 Christian 5.s matrikel. Diverse sager og protokoller fra landmålingsarkivet
1653 1791 Matriklen af 1688. Diverse sager og protokoller fra landmålingsarkivet
1785 1792 Retssager ang. ulovlig hugst i private skove på Fyn
1769 1793 Om ejendomsretten til nogle skovstrækninger i Stenderup skov, Haderslev amt
1790 1793 Kautionsdokumenter vedr. forskellige kollektører ang. klasselotteriet
1771 1793 Diverse dokumenter vedr. Bornholms sandstensbrud
1765 1793 Manuale Practico-Camerale
1781 1794 Dagjournal for Reykenæs saltværk
1781 1794 Dagjournal for Reykenæs saltværk (Island)
1776 1797 Fæsteskovs overgang til selveje i Haderslev amt
1791 1797 Skovforseelser i Slesvig
1786 1797 Tabeller over de kgl. oppebørsler m.m. samt over købstædernes indtægter og udgifter m.v. i Danmark og Norge
1787 1798 Fortegnelser over tabeller over folkemængden i Danmark (og Norge) efter optællingen af 1787 og bearbejdelser af samme tælling
1788 1798 Betaling af taksationspenge ved fæsteskoves overgang til selveje i Haderslev amt
1787 1798 Tabeller over folkemængden i Danmark 1787
1700 1800 Bornholmiana
1700 1800 Bornholmiana (Bornholm)
1660 1800 Christian 5.s matrikel. "Sjællands Stifts Tiendebog og Hovedgaarde" (nr. 1864 A)
1660 1800 Matriklen af 1688. "Sjællands Stifts Tiendebog og Hovedgaarde" (nr. 1864 A)
1667 1800 Diverse sager ang. forst- og jagtbetjente
1785 1801 Skov- og jagtbøder for Haderslev amt
1706 1801 Jagt- og skovprotokoller (dvs. skovudvisningsprotokol) for de tyske landsdele
1706 1801 Register til jagt- og skovprotokoller (skovudvisningsprotokol) for de tyske landsdele
1771 1802 Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand
1771 1803 Sager vedr. stenkulsgruberne på Bornholm
1778 1803 Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar
1798 1803 Skovruller for Vestenborg, Hvededal og Vålse
1802 1803 Register over moser i grevskabet Rantzau, opmålt 1802-03
1778 1804 Om jagtret og jagtforpagtning
1801 1804 Dokumenter og breve vedr. landopmålingen på Island
1802 1804 Regninger over arbejdet ved undersøgelsen af kullag på Bornholm
1682 1804 Diverse dokumenter vedr. Bornholm (m. vedlagt designation)
1799 1805 Om kulbrænding, olden, udvisning m.m. i diverse skove i Haderslev amt
1803 1805 Skov- og jagtbetjentenes uniformer (m. tegninger)
1805 1805 Forstkassens fordringer i boet efter skovrider David Roosen (d 1805)
1806 1806 Tegninger til forskellige forstboligtyper
1789 1806 Om Palsgårds og Søgårds udlæggelse til skov (Nr. Snede sogn, Århus amt)
1787 1806 Skovanlæg på Alheden og Randbøl hede
1792 1806 De kgl. skove på Falster
1661 1806 Breve til Rentekammeret m.m. ang. skov- og jagtvæsen
1806 1806 Udskiftningen af skove på Hørsholm distrikt if. frd. af 1805 27. sep.
1804 1806 Grundsætninger for skovenes behandling, undersøgelser af deres beskaffenhed og beskrivelser
1799 1806 Tabellariske indberetninger om udvisninger og kulturer i de kgl. skove i Sjælland
1757 1806 Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne
1805 1807 Tegnebog for Kontoret for uafgjorte regnskaber
1780 1807 Om ejendomsretten til Strand- og Lindeskoven m.m. på Bornholm
1784 1808 Diverse distriktsbeskrivelser og forstplaner ang. Holsten
1772 1808 Breve til Rentekammeret fra arveprins Frederik (1772-1784) og reskripter fra kronprins Frederik (1804-1808)
1774 1808 Diverse notater og beregninger
1795 1809 Det kgl. falkoneri
1801 1809 Skovbetjente, der har tjent som skytter ved Sjællandske ridende jægerkorps
1786 1809 Tabeller over de kgl. oppebørsler m.m. samt over købstædernes indtægter og udgifter m.v. i Danmark og Norge
1809 1810 Akter til den Jørgen Jørgensen'ske usurpations historie
1809 1810 Akter til den Jørgen Jørgensen'ske usurpations historie (Island)
1811 1811 Designationer over første holstenske jægermesterdistrikts arkiv ved H.H. Schilden-Huitfeldts afgang og distriktets ophævelse
1811 1811 Forstkassens fordringer i boet efter forstkasserer Mich. Folsach (d.1811)
1774 1812 Designationer over kollektørernes kautioner vedr. klasselotteriet
1801 1813 Sager vedr. Islands jordebogs regnskab
1810 1813 Bornholms jurisdiktioners fortegnelser over skrifter, skøder og gavebreve m.v., hvoraf afgifter efter frd. af 1810 8. feb. skal svares
1806 1813 Om forstkasserer Folsachs og forskellige skovrideres regnskabsaflæggelse
1805 1813 Ekstraordinære løntillæg
1792 1813 Skovtaksationstabeller (Dannmark)
1807 1813 Levering af palisader fra de kgl. skove
1809 1813 Udvisning af træ til stolemagere og snedkere m.fl.
1776 1814 Tønder rektorats tørvedeputat
1807 1814 Skovridergården Gødinggård
1803 1814 Protokoller vedr. den trigonometriske opmåling af Island
1793 1814 Diverse ang. uafgjorte regnskaber
1771 1815 Diverse dokumenter vedr. Bornholms sandstensbrud og oplaget i København
1805 1815 Kulsager (til Forstkontorets litra-journaler)
1794 1815 Jagtsager for Haderslev amt
1804 1815 Regnskabsekstrakter fra det slesvig-holstenske forstkontor
1772 1815 Skovene omkring Slesvig by (i Husby, Skovby, Store Dannevirke etc.)
1816 1816 Skovrulle for de københavnske distrikter, Ods herred, Jægerspris og Bornholm
1796 1816 Om udvisning af Bådesgård skove
1772 1817 Breve og dokumenter vedr. den islandske handel
1796 1819 Gevinstdesignationer ang. klasselotteriet
1813 1819 Anmeldelser til Tabelkontoret om de gennem Rentekammerets kontorer anviste udgifter af den kgl. kasse, if. rentekammercirkulære af 1813 6. juli
1818 1820 Indberetninger om vintersæden, sædarter, foderurter, handelsplanter, vekseldrift og staldfodring if. cirkulærer af 1810 1. dec. og 1817 25. okt.
1814 1820 Præsteindberetninger om sognenes folkemængde m.m.
1803 1820 Tabeller over viede, fødte og døde på Færøerne og Island
1807 1820 Om brænde til søetaten og roflotillen ved Helsingør
1814 1820 Brænde til Københavns magistrat
1806 1820 Om hugst og plantning i Stenderup plantage i Haderslev amt
1820 1820 Indbydelsr til et interessentskab i et stenkuls- og jernværk på Bornholm af D. Coulthard
1740 1820 Fortegnelse over generaltoldkammererets danske og tyske lovbøger samt journaler
1783 1820 Dokumenter og breve vedr. de til skadelidte på Island indsamlede kollektpenge
1773 1820 Sager vedr. saltværket, svovlminerne og surtarbrandur på Island
1777 1821 Ansøgninger om embeder og tjenester vedr. klasselotteriet
1798 1821 Regnskabssager vedr. Sorø Akademis skove
1806 1821 Forstkontorets tegnebog (regnskabsbog) for Danmark
1811 1822 Hvededals skovridertjeneste og skovridergård
1815 1822 Bestallingers indløsning
1797 1822 Forestillinger og korrespondance vedr. det danske og norske tabelkontor samt det danske tabelvæsen under Rentekammeret, I-III
1809 1822 Regnskabssager vedr. Petersborg distrikt
1808 1822 Stempelsager ang. bornholmske sager
1780 1823 Schimmelmannske papirer vedr. Grønland og den grønlandske handel
1809 1823 Om græsningen i skovene
1810 1823 Godtgørelse til forstbetjentene for skrivematerialer, skatter og bankhæftelse
1802 1824 Forstskrivertjenesten på Falster
1824 1824 Forstkassens fordringer i boet efter skovrider Joh. Vilh. Boberg (d. 1824)
1802 1824 Om frø- og plantekultur i Stursbøl plantage i Haderslev amt
1791 1824 Opmåling og taksationer af skove i hertugdømmerne
1824 1824 Indberetning til kongen ang. Generalpostdirektionens kasse- og regnskabsvæsen
1824 1824 Sagen ang. klasselotteriinspektør Scheels restancer
1817 1825 Indberetninger fra Generallottodirektionen i København
1824 1825 Sager ang. præsters jagtret på præstejorder på Als
1790 1826 Jagtbøder for Nordborg og Sønderborg amter
1811 1826 Skovridergården Stendalsgård
1820 1826 Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne
1819 1826 Ansøgninger om klasselotterikollektioner
1806 1826 Dokumenter vedr. afgjorte restancer og tilbagegivne kautionsforskrivninger ang. klasselotteriet
1757 1827 Diverse slesvigske jagtsager
1827 1827 Forstkassens fordringer i boet efter kaptajn og grosserer H.P. Kinck (d 1827)
1827 1827 Forstkassens fordringer i boet efter skovrider P.C. Meier ( d. 1827)
1827 1827 Forstkassens fordringer i boet efter skovrider Albr. Fred. Saust (d 1827)
1822 1827 Forstembedsmændenes indskud i Enkekassen
1823 1828 Tabeller over folkemængde og antallet af heste og køer etc. i København
1793 1828 Sønder Arritskov, Bøgeskov og Torpehus samt ejendomme i Leret under Palsgård plantage (Nr. Snede sogn, Århus amt)
1799 1828 Bådesgård skove i Maribo amt
1794 1828 Græsted kirkeskov i Kronborg amt, underlagt forstvæsenet 1819
1784 1828 Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor
1784 1828 Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor
1661 1828 Diverse dokumenter vedr. forskellige islandske forhold
1811 1829 Fortegnelser over skovudvisning (koncepter)
1829 1829 Statistisk oversigt over øen St. Croix, udarbejdet af kgl. bogholder, kammerråd og kaptajn C.G. Erichson
1801 1829 Akter vedr. "Dyrevogterhuset" i dyrehaven ved Slesvig og dets privilegier
1814 1830 Kvas til forstbetjentene
1778 1830 Skovfogedboliger i Haderslev amt
1827 1830 Fortegnelse over priserne på korn og fedevarer i kongerigets købstæder
1785 1830 Dokumenter ang, forandring i skovforordningen af 1781 18. april
1776 1830 Fæsteskove i Åbenrå amt
1808 1830 Om købet (afløsningen) af Rungstedgårds udvisning
1801 1830 Om udvisning af Petersgårds skove
1766 1831 Diverse skovseparationssager
1814 1831 Diverse vedr. tabelvæsenet
1813 1831 Den grønlandske handels balancer
1699 1831 Udtagne tegninger
1775 1832 Sager vedr. udmarksjorderne på Bornholm
1792 1832 Om afståelse til private af skov eller træer på markerne
1807 1832 Om forstvæsenet afståelse af skov på Rungstedgårds og Sømandshviles grund
1795 1832 Remiserne på Amager
1805 1832 Om udvisning af de falsterske skove
1690 1832 Diverse hartkornstabeller, -specifikationer og -beregninger
1810 1833 Valby hegns skovfogedsted
1831 1833 Statistiske efterretninger vedr. Jylland og Lolland-Falster, indsendt til prins Christian Frederik
1779 1833 Indberetninger om rejser i Island
1819 1834 Akter vedr. det 60.-87. klasselotteri
1815 1834 Stifts- og herredstabeller over vielser, fødsler og dødsfald i Danmark
1805 1834 Skovridere og skovfogder på de kronborgske distrikter
1806 1834 Budgetsager
1822 1834 Skoveffekter leverede til brug på det kgl. jordegods
1791 1834 Om forstvæsenets overtagelse af skovlodder ved Fredensborg ("Fredensborg-Lund")
1834 1834 Indberetninger om danske præstekaldsskove
1796 1834 Charlottenlund skov
1822 1835 Skovnings- og kultursager
1791 1835 Købet af Stenholts indelukke
1816 1835 Søtransportsager
1810 1835 Tømmer til kgl. bygninger
1824 1835 Den midlertidige nedlæggelse af overforstmesterembedet og F.F. Kroghs inspektionsrejser
1827 1835 Forskud til skovanlæggene på de jyske heder
1783 1835 Forslag og cirkulærer ang. indberetninger om høstens udfald
1832 1835 Kornpriserne i hertugdømmernes købstæder
1798 1835 Moser i Haderslev amt
1795 1835 Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber
1835 1835 Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne
1821 1836 Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland
1836 1836 Forarbejder til plakaten af 1836 28. dec. indeholdende nogle nærmere bestemmelser til anordningerne om den islandske handel og søfart
1816 1836 Tallottokopibog for tyske sager (m. register)
1816 1836 Tysk tallottojournal (m. register)
1816 1836 Sager til tysk tallottojournal
1790 1836 Om søer og damme i skovdistrikterne
1736 1836 Sager ang. jagtretten i Danmark
1789 1836 Jagtsager
1810 1836 Regulativ for overlevering af forstbetjentboliger
1809 1836 Professor Jac. Saxtorphs gæld til forstkassen
1800 1836 Overførstere på Sjælland
1798 1836 Afståelse af ret til udvisning
1663 1836 Kgl. resolutioner og rentekammerskrivelser ang. forst- og jagtvæsen
1663 1836 Register til kgl. resolutioner og rentekammerskrivelser ang. forst- og jagtvæsen
1788 1836 Om skovopmålingen og skovkort
1826 1837 Feldborg plantage i Ringkøbing amt
1828 1837 Skovridertjenesten ved Frederiksværks skov
1805 1837 Regnskabsvæsenet ang.
1814 1837 Kørom skovfoged- (senere skovløber-) sted
1805 1837 Vestenborg teglværk
1775 1838 Sager ang. jagtrettens bortforpagtning på Ærø
1806 1838 Kommunicerede kgl. resolutioner (m. vedlagte designationer)
1806 1838 Kommunicerede kgl. resolutioner (m. vedl. design.) ang. Bornholm
1824 1838 Ansøgninger om skovfogedtjenester
1785 1838 Aktstykker ang. forstundervisning 1785-1835 og fortegnelse over forstkandidater 1819-38
1832 1838 Skovløberhuse ved Teglstrup hegn og Laveskov (Julebækshus og Daugelykke)
1791 1838 Skovanlæg på de jyske heder
1816 1838 De Langenske plantager
1788 1838 Fæsteskove i Flensborg amt
1791 1838 Skovfrøsager
1805 1838 Justitskassedesignationer for Bornholm
1772 1838 Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland
1781 1838 Gagereglementer for tallottoet i København og Altona
1835 1838 Ansøgninger om klasselotteriets inspektorat
1827 1839 Brevi manu-sager ang. klasselotteriet
1802 1839 Esrom kanal og Dronningsmølle
1807 1839 Generalia om brændes salg og transport m.m.
1837 1839 Beskrivelse af kgl. skove i Slesvig i h.t. kgl. resolution af 1836 24. aug.
1782 1839 Diverse forstetater m.m. ang. hertugdømmerne
1839 1839 Forstetat for hertugdømmerne (in duplo)
1680 1839 Diverse vedr. tabelvæsen og stastistica
1835 1839 Forstsagfører Christen Børres regnskaber for udførte sager
1600 1840 Tabeller og indberetninger vedr. kapiteltaksten
1821 1840 Månedstabeller over priserne på kornvarer i København og købstæderne i Danmark og hertugdømmerne
1820 1840 Bygningssyn
1798 1840 Forstadvokatsager
1815 1840 Ulovlig jagt
1806 1840 Skov- og skydeattester ved brændes og vildts indførsel til byerne
1809 1840 Jagtbøder for Haderslev amt
1804 1840 Jagtbøder for Åbenrå by og amt
1840 1840 Hegnspligtregistre for skove i det slesvigske forstdistrikt
1828 1840 Forstkontorets anvisningsbøger
1806 1840 Journal over kgl. resolutioner
1806 1840 Journal over kgl. resolutioner ang. Bornholm
1814 1840 Forklaring over forstkontorets regnskaber m.m.
1794 1840 Forstafhandlinger, rejseberetninger og betænkninger indsendt til Rentekammeret
1781 1840 Dokumenter ang. en påtænkt ny lovgivning om skovforbrydelser, hedebrand og lyngbrændning
1794 1840 Hørsholm slotshave og planteskole
1831 1840 Salg af forstembedsmændenes deputater
1772 1840 Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne
1832 1840 Indberetninger om tinglæste anordninger for Bornholm
1825 1840 Handelstakster for Færøerne
1833 1840 Diverse varelotterisager
1830 1840 Rentekammerets embedsmænd og funktionærer
1813 1841 Den færøske handels generalbalancer
1789 1841 Ekstrakter og registraturer over kgl. resolutioner vedr. lottovæsenet
1816 1841 Kgl. resolutioner vedr. tallottoet
1816 1841 Planer til det 63.-91. klasselotteri
1787 1841 Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas
1835 1841 Protokol for approbationsudbetalinger vedrørende Island, Færøerne og Bornholm
1774 1841 Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland
1817 1841 Levering af faskiner og vidjer fra de kgl. skove
1784 1841 Samling af rentekammerskrivelser, cirkulærer og resolutioner ang. hertugdømmernes forstvæsen
1800 1841 Bornholmske kopibøger (m. reg.)
1821 1841 Koncepter
1821 1841 Koncepter ang. Bornholm
1806 1841 Journaler (m. registre)
1806 1841 Journaler (m. registre) ang. Bornholm
1806 1841 Journalsager
1806 1841 Journalsager ang. Bornholm
1827 1841 Overførster baron Ferdinand Wedells ansættelse og tjeneste
1810 1841 Forsttjenesten på Bornholm
1805 1841 Charlottenlund og Ermelunds skovløbersteder samt Tumlingehuset
1808 1841 Klampenborg skovløbersted
1798 1841 Meuten på Jægersborg
1798 1841 Bortforpagtning af jagt på beneficeret og privat gods
1793 1841 Salg af vildthuder
1826 1841 Palsgård holzførsterbolig
1810 1842 Priskuranter for København
1790 1842 Om indhegning og veje i Skovby skov i Haderslev amt
1792 1842 Præstevangs skovfogedsted
1785 1842 Selliumhave skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Haderslev amt
1816 1842 Restancer ved forstkassen
1817 1842 Dokumenter ang. forstplaner, opmåling og taksation for Petersgård og Vintersbølle, Hvededals, Vålse og Bådesgård skove
1810 1842 Strandskoven på Bornholm
1841 1842 Den kinesiske plantage ved Frederiksborg
1732 1842 Privatskove i Haderslev amt
1821 1842 Control for det islandske og bornholmske Contoirs Regnskabssager
1820 1842 Dokumenter ang. urmagerne på Bornholm
1805 1842 Dokumenter vedr. forstbetjente og forstbygninger
1843 1843 Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl
1837 1843 Udkast til en ny skovrulle
1818 1843 Fovslet skov i Haderslev amt
1806 1843 Ebbekøbs og Knurrenborg vange vedk.
1792 1843 Om forstplaner og skovtaksationer (Danmark)
1801 1843 Skovreguleringssager ang. Københavns, Frederiksborg, Præstø, Odense, Svendborg, Hjørring, Viborg, Randers, Århus, Ribe, Skanderborg, og Vejle amter
1792 1843 Hytterkobbel skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Haderslev amt
1815 1843 Skovfogedstedet ved Nejede Vesterskov
1806 1843 Kirkelte skovfogedsted
1813 1843 Ostrup skovfogedsted
1816 1843 Gøgehus skovfogedsted
1797 1843 Om indhegning og veje i Remsted busk i Haderslev amt
1783 1843 Om indhegning og veje i Lindetskov i Haderslev amt
1780 1843 Indhegninger i Sønderborg og Nordborg amter
1825 1843 Klampenborg skovfogedsted
1806 1843 Skovridergården Mantzhøj
1776 1844 Indberetninger om torvepriser, if. kancelliskrivelse af 1777 21. jan.
1805 1844 Skovfogedstedet Geelshus (Gjeltehus)
1810 1844 Ravnehus skovfogedsted
1835 1844 Forstbygninger, der ikke tilhører kongen
1791 1844 Om indhegning i Haderslev amts skove
1789 1844 Om indhegning og veje i Stenderup skov i Haderslev amt
1776 1844 Om indhegning og veje i diverse skove i Haderslev amt
1827 1844 Vildtets konservering
1841 1844 Strøgårdsvangs skovfogedsted
1840 1844 Bassehus skovfogedsted
1784 1844 Opsynsmandssteder og opsynsmandstjenester i Åbenrå og Haderslev amter
1841 1844 Akter fra kommissionen af 1841 25. maj ang. indtægten af domæneskovene
1808 1844 Fredensborg slotshave
1844 1844 Ekstrakt af den ny matrikel over jordejendomme i Danmark, indført den 1. januar 1844
1838 1844 Diverse regnskaber og handel
1826 1844 Statistisk-topografiske samt kameralistiske beskrivelser af amter, byer, godsdistrikter m.m. i hertugdømmerne Slesvig og Holsten
1774 1844 Journaler vedr. tallottoet, litra A-F
1845 1845 Matrikelsudskrifter og hartkornsoversigter vedr. domænegodset i Danmark
1831 1845 Om planteskoler
1806 1845 Snabegårds plantage under Palsgård plantage (Vrads sogn, Århus amt)
1833 1845 Avedøre plantage og planteskole
1814 1845 Opsynsmandsbolig ved Sjælsø-Lund
1821 1845 Brødeskov skovfogedsted
1841 1845 Nejlinge skovfogedsted
1799 1845 Nyrup og Kelderis skovfogedsteder
1788 1845 Mølkær skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Åbenrå amt
1805 1845 Overførstergården Nygård og overførstertjenesten i Haderslev amt
1825 1845 Diverse statistisk-topografiske efterretninger vedr. hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg
1807 1845 Om veje på forstvæsenets grund
1786 1845 Indhegninger i Løgumkloster amt
1811 1845 Horserød skovfogedsted
1806 1845 Folehave skovfogedsted
1842 1845 Tisvilde skovridergård
1812 1845 Skovfogedstedet Fortunen
1805 1845 Overførstergården Egelund
1801 1845 Skovridergården Dæmpegård
1791 1845 Skovridergården Kalholmgård
1802 1845 Mårum skovridergård
1799 1845 Skovridergården Valdemarslund
1802 1846 Skovridergården Skovfryd
1809 1846 Skovfogedstedet Hjortekærshus
1798 1846 Jægerspris skovridergård (Skovlyst)
1769 1846 Overførstergården Kulhus
1822 1846 Rundforbi skovfogedsted
1829 1846 Jagtdiæter
1799 1846 Vesterlund skovridergård og skovridertjenesten i Åbenrå amt
1824 1846 Refusioner
1791 1846 Nygård skovridergård og skovridertjeneste i Nordborg amt
1837 1846 Forstkandidat C. Klüvers diæter
1810 1846 Bornholms skovfogedsted
1806 1846 Danstrup skovfogedsted
1779 1846 Draved skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Løgumkloster amt
1801 1846 Forstelever (d.v.s. forstmænd uden kgl. ansættelse), samlede sager (d.v.s. sager ang. flere personer)
1795 1846 Om ejendomsretten til skovene ved Hellebæk m.v.
1845 1846 Afskrifter af den fra 1. jan. 1844 indførte matrikel
1797 1846 Tømmer og brænde til Admiralitetet
1821 1846 Udvisning af gavntræ og brænde til Frederiksborg slot
1797 1846 Udvisning af gavn- og hjultræ i Sønderborg og Nordborg amter
1792 1846 Korrespondanceprotokoller vedr. klasselotteriet (m. register)
1718 1846 Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne
1841 1846 Handelsberetninger for Island
1682 1847 Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel
1741 1847 Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne)
1741 1847 Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.)
1741 1847 Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (Island og Færøerne)
1816 1847 Danske tallottojournaler, litra A-D (m. register)
1823 1847 Generalia vedr. Generallottodirektionen i Altona
1804 1847 Diverse dokumenter vedr. nye matrikulering og indførelsen af den ny matrikel
1844 1847 Købet af de Lundbæk-Rebildske skove
1834 1847 Den buderupholmske skovdomæne i Ålborg amt
1820 1847 Grønnehave skov (odsherredske distrikt)
1828 1847 Fasaneriet og fasanhaven på Jægerspris
1808 1847 Skovløberhuse
1802 1847 Skyttebolig på Amager
1841 1847 Skovløberstedet Boltehus (i Store Dyrehave, Frederiksborg)
1823 1847 Mårum skovfogedsted
1809 1847 Porthus skovfogedsted
1841 1847 Tisvilde og Hornbæk skovfogedsteder
1827 1847 Nyhegn skovfogedsted
1778 1847 Skedebjerg skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Åbenrå amt
1795 1847 Jørgensgård skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Åbenrå amt
1841 1847 Ansøgninger om skovridertjenester
1798 1847 Hegnssager
1804 1847 Oldensager
1844 1847 Barksager
1836 1847 Skovfogedstedet i Rudeskov
1817 1847 Beregninger over skatter og afgifter m.v.
1803 1847 Jægersborg skovridergård
1802 1847 Skovridergården Christianshøj
1825 1847 Skattefritagelse og brandassurance af forstbygninger
1816 1847 Trykte ugentlige fortegnelser over vielser, fødsler og dødsfald i de københavnske kirkesogne samt over dødsårsagerne i København
1771 1848 Indberetninger om høsten
1839 1848 Vildtregnskaber
1815 1848 Salg af vildt
1819 1848 Tabellariske oversigter over høstens udfald og flere agerdyrkningen vedkommende genstande
1807 1848 Nordsjællandske forstbygningssager
1799 1848 Forstbetjentboliger i Ods herred
1800 1848 Forstbygninger på Petersgårds og Lolland-Falsters distrikt
1785 1848 Kgl. moser i Haderslev amt
1806 1848 Tørvesager (til Forstkontorets litrajournaler)
1838 1848 Moser i Åbenrå og Løgumkloster amter
1843 1848 Om engvandingsarbejder og mosekultur
1777 1848 Indhegninger i Åbenrå amt
1794 1848 Kalkbrænderiet i Terkelskoven og Hestetangs vandmølle
1826 1848 Meuten på Jægersborg
1806 1848 Stutterisager
1819 1848 Diverse statistiske efterretninger for hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, I - V.
1783 1848 Ulfshus skovridergård og skovridertjeneste i Haderslev amt
1793 1848 Dynt skovridergård og skovridertjeneste i Sønderborg amt
1839 1848 Ansøgninger om skovfogedtjenester
1840 1848 Forstkontorets regnskabsbøger (Annotationsbücher) over indtægter og udgifter i hertugdømmerne
1811 1848 Understøttelser på nordre overførsterdistrikt
1809 1848 Understøttelser på søndre overførsterdistrikt
1827 1848 Understøttelser på det petersgård-falsterske distrikt (Wedells distrikt)
1810 1848 Tiendegodtgørelser, fattigbidrag m.m.
1788 1848 Pamhulelund skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Haderslev amt
1813 1848 Bjørstrup skovfogedsted
1810 1848 Kagerup skovfogedsted
1810 1848 Skovfogedsteder på Jægerspris
1823 1848 Teglstrup skovfogedsted
1806 1848 Skovfogedstedet Stendalshus
1819 1848 Opsynsmandsstedet ved Lyngby skov
1829 1848 Rønnehus skovfogedsted
1828 1848 Slaglunde skovfogedsted (Helledehus)
1812 1848 Lystrup skovfogedsted
1823 1848 Skovfogedstedet i Farum Lillevang
1804 1848 Forsteksamenssager
1792 1848 Vargårdlund skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Haderslev amt
1804 1848 Forstelever (d.v.s. forstmænd uden kgl. ansættelse)
1848 1848 Forst- og jagtetat for hertugdømmerne
1826 1848 Forstbetjentenes procenter ved salg af skoveffekter
1838 1848 Vintersbølle domæne i Præstø amt
1800 1848 Almindingen på Bornholm
1844 1848 Sandflugten mellem Rønne og Hasle
1822 1848 Frederiksgave og Flentofte skove i Odense amt
1799 1848 Arboretet og den forstbotaniske have i Charlottenlund
1781 1848 Jægersborg dyrehave
1791 1848 Tisvilde og Ørkesholms sandflugtsindhegninger
1808 1848 Ledøje plantage og planteskole
1774 1848 Diverse sager til de tyske forstjournaler
1846 1848 Hugnings- og kulturforslag
1798 1848 Silkeborg skove
1832 1848 Velling skov i Skanderborg amt
1845 1848 Vinding skov i Skanderborg amt
1808 1848 Palsgård plantage m.m. (Århus amt)
1824 1848 Skovanlæg på de jyske heder
1839 1848 Om Riegels planteskole i Snoghøj og det jyske haveselskab
1791 1848 Om køb, udskiftning m. m. af diverse skove i Haderslev amt
1841 1848 Kongelunden på Amager
1814 1848 Om ejendomsretten til skoven ved Ørholms værk
1844 1848 Skovreguleringssager (Danmark)
1660 1848 Handbuch für Forst- og Jagd Beamte in den Herzogthümern Schleswig und Holstein
1839 1848 Frø- og plantepakke
1810 1848 Om brændeleveringer til Fredensborg (og Frederiksborg) slot
1845 1848 Om brænde til hofholdningen og kollegierne
1801 1848 Om skovauktioner
1836 1848 Tyske tallottosager
1818 1848 Indberetninger fra Generallottodirektionen i Altona
1817 1848 Sager vedr. gratifikationer under Generallottodirektionen i Altona
1818 1848 Danske tallottokopibøger
1831 1848 Koncepter vedr. tallottoet
1828 1848 Debitationsprotocol for Island og Færøerne
1818 1848 Varia vedr. tallottoet
1774 1848 Journalsager vedr. klasselotteriet
1771 1848 Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.)
1771 1848 Sager til journal for Færøerne og Grønland
1826 1848 Generalbalancer for Københavns, Altonas og Wandsbecks ang. tallottet
1773 1848 Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland
1771 1848 Islandske kopibøger (m. reg.)
1771 1848 Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.)
1771 1848 Register til kopibøger for Færøerne og Grønland
1771 1848 Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland
1771 1848 Register til journaler for Færøerne og Grønland
1805 1848 Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland
1828 1848 Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne
1829 1848 Diverse koncepter, notater og beregninger
1750 1848 Havne- og kanalsager
1740 1848 Register over generaltoldkammerets regnskaber, protokoller og dokumenter
1735 1848 Registatur over generaltoldkammerets arkiv - kommercesagerne vedkommende
1837 1848 Islandske søpas
1696 1848 Embedseder
1728 1848 Eder aflagt af adskillige rentekammerbetjente
1660 1848 Embedsansøgninger
1660 1848 Diverse til kontorefterretning og oplysning
1660 1848 Diverse dokumenter til oplysning om organisation, forretningsområde, forretningsgang og andre forhold ved Rentekammeret
1660 1848 Diverse dokumenter til oplysning om personale og gagering ved Rentekammeret
1660 1848 Diverse dokumenter til oplysning om personale og gagering ved adskillige embedsetater
1728 1849 Diverse breve og dokumenter vedrørende Grønland og den grønlandske handel
1827 1849 Diverse trykte cirkulærer, plakater og blanketter m.m.
1816 1849 Journalsager
1812 1849 Om forstvæsenets tilsyn med danske præstekaldsskove
1794 1849 Opsynsmandssteder og opsynsmandstjenester i Nordborg amt
1837 1849 Stenderupstrand skovfogedsted og skovfogedtjeneste
1820 1849 Stursbøl skovfogedsted og skovfogedtjeneste i Haderslev amt
1785 1849 Lindetskov skovridergård og skovridertjeneste i Haderslev amt
1779 1850 Holbæk skovridergård og skovridertjeneste i Haderslev amt
1770 1850 Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm
1750 1850 Memorabilia til brug for Rentekammerets islandske og bornholmske kontor
1835 1852 Liste over de ved det københavnske tallotto ansatte embedsmænd og betjente fra 1835 1.januar
1842 1856 Erindringsprotokol for færøske, islandske og grønlandske sager
1842 1856 Rykkerprotokol
1842 1858 Protokol over udstedte islandske søpas
1846 1859 Tegnebog, journal og kopibog for den grønlandske og færøske handels hovedrevisor
1846 1860 Generaldecisors kopibog
1789 1863 Forstplaner
1790 1867 Løverodde holzførsters (senere skovriders) embede og bolig, Haderslev amt
1800 1867 Udstykningsbevillinger benyttede ved skatteberegninger
1755 1869 Indhegning af Klusris skov samt udlægning af forbindelsesvej fra Kruså til den s.k. Amtmandseng
1837 1876 Kontrolbøger for færøske, islandske og grønlandske regnskaber
1837 1876 Register til kontrolbøger for færøske, islandske & grønlandske regnskaber
1660 1892 Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet
1794 1919 Skødeprotokol
1600 1920 Kort og tegninger
1600 1920 Rentekammersamlingen
1804 1920 Diverse oversigtkort
1720 1930 Rentekammerets kongelige resolutioner
1660 1930 Rentekammerets kongelige resolutioner
1660 1930 Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner
1844 1944 Registraturprotokoller
1844 1944 Real- og personregistre til forestillinger
1834 1946 Korrespondancesager
1834 1946 Indholdsfortegnelse for korrespondancesager
1660 1950 Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret
1842 1950 Kronologiske registre til relations- og resolutionsprotokoller
1660 1964 Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848
1679 1974 Arkivregistraturer 4. Godsarkiver 2: Hedekolonierne
1664 1976 Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave
1755 1976 Diverse sager
1769 1980 Folketælling 1769, Slesvig. Fotokopier af folketællingslister med kommentarer og bilag
1950 1980 Register til Breve til Rentekammeret fra partikulære personer