Arkivskaber:
Århus Stift, Bispeembedet
 
FraTilOfficielle navne
1060Bispeembedet

Læs mere om arkivskaberen
 
 
Fra  vis infotekst Til   Arkivserier  vis infotekst
1691 1735 Biskoppens jordegods og tiender
1721 1788 De danske skoler
1691 1804 Degnenes indkomster (skolehuse)
1668 1844 Ebeltoft fattig- og skolevæsen
1566 1845 Ebeltoft kirke
1719 1759 Fortegnelse over kaldsbreve for degne
1645 1815 Fortegnelse over provster, præster og degne i Århus Stift
1719 1847 Fæsteprotokol
1722 1791 Gejstlige brand- og enkekasser
1627 1812 Gejstlighedens indkomster
1718 1819 Godsskifteprotokol
1637 1844 Grenå fattig- og skolevæsen
1642 1845 Grenå kirke
1676 1759 Hanstedgård og Hansted Hospitals gods
1661 1772 Herredsbog
1691 1845 Hobro fattig- og skolevæsen
1573 1845 Hobro kirke
1623 1845 Horsens kirker
1683 1845 Hospitalssager
1645 1932 Kaldsbrevsprotokol for præster
1375 1845 Kirken og gejstligheden i almindelighed
1695 1788 Kirkernes jura patronatus
1700 1803 Kirkesyn
1712 1844 Kollekt
1620 1844 Landsbykirker - Bjerre Herred
1690 1845 Landsbykirker - Framlev herred
1552 1845 Landsbykirker - Galten Herred
1616 1845 Landsbykirker - Gerlev Herred
1654 1845 Landsbykirker - Gern Herred
1604 1845 Landsbykirker - Hads Herred
1631 1845 Landsbykirker - Hasle Herred
1578 1845 Landsbykirker - Hatting Herred
1555 1845 Landsbykirker - Hids Herred
1562 1845 Landsbykirker - Hjelmslev Herred
1552 1845 Landsbykirker - Houlbjerg Herred
1553 1845 Landsbykirker - Lysgård Herred
1702 1845 Landsbykirker - Nim Herred
1634 1846 Landsbykirker - Ning Herred
1553 1845 Landsbykirker - Nørhald Herred
1702 1845 Landsbykirker - Nørre Djurs Herred
1608 1845 Landsbykirker - Onsild Herred
1630 1845 Landsbykirker - Rougsø Herred
1636 1845 Landsbykirker - Sabro Herred
1611 1848 Landsbykirker - Samsø herred
1591 1845 Landsbykirker - Støvring Herred
1701 1845 Landsbykirker - Sønder Djurs Herred
1621 1845 Landsbykirker - Sønderhald Herred
1628 1845 Landsbykirker - Tyrsting Herred
1581 1846 Landsbykirker - Vester Lisbjerg Herred
1566 1845 Landsbykirker - Voer Herred
1559 1845 Landsbykirker - Vrads Herred
1573 1845 Landsbykirker - Østyer Lisbjerg Herred
Ledige embeder - påtegningsprotokol
1712 1730 Lemmerne i Hansted Hospital
1580 1812 Liturgi m.m.
1686 1812 Mandtal og folketællinger
1573 1845 Mariager fattig- og skoelvæsen
1582 1845 Mariager kirke
1706 1812 Militær udskrivning
1716 1743 Pastor Pipers sag
1665 1735 Protokol - renten af præstegårdens
1582 1845 Randers kirke
1623 1812 Randers præster
1645 1737 Regnskabsbog for de fattiges penge
1713 1764 Reversal III -
1604 1845 Sager vedr. bispeembedet
1691 1792 Sager vedr. bispestolens jordegods
1711 1845 Sager vedr. Hansted Hospital
1684 1812 Sager vedr. kapitelstakster og tiendeforeninger
1697 1845 Sager vedr. provsterne
1573 1845 Sager vedr. Randers Hospital
1574 1845 Sager vedr. stiftet i almindelighed
1573 1846 Sager vedr. Århus Hospital
1651 1845 Skanderborg fattig- og skolevæsen
1639 1845 Skanderborg kirke
1708 1845 Stiftets fattigvæsen
1574 1810 Stiftets skoler
1646 1800 Ægteskabsdispensationer
1713 1812 Århus Domkirkes jordegods
1665 1812 Århus domkirkes kapellaner
1653 1736 Århus Hospitals jordegods
1722 1845 Århus skolevæsen
1578 1812 Århus teologiske lektorat og stiftsprovsti
1595 1846 Århus' kirker
1695 1845 Årlige indberetninger om fødte, viede og døde
1707 1918 Årlige indberetninger om kapitelstakster