Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 29 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1787 1787 Danske Kancelli, Kommissionen ang. landkadet-akademiets forlæggelse til Sorø vis arkivserier
1782 1784 Danske Kancelli, Sorø Akademis Direktion vis arkivserier
1791 1805 Forstinspektøren ved Sorø Akademis Skove vis arkivserier
1760 1761 Københavns Universitet Kommunitetet, Kommission til at pådømme sagen mellem Kommunitetet og Sorø Akademi ang. Tyreengen i Karsholte vis arkivserier
1666 1959 Københavns Universitet Kuratoriet, Sorø Akademis Gods- Kasse- og Regnskabsvæsen vis arkivserier
1666 1959 Københavns Universitet Kuratoriet, Sorø Akademis Godsforvalterembede vis arkivserier
1666 1959 Københavns Universitet Kuratoriet, Sorø Akademis Kontor i Sorø vis arkivserier
1936 1971 Københavns Universitet, Universitetets, Kommunitetets og Sorø Akademis økonomiske forvaltning vis arkivserier
1866 1867 Min. for Kirke- og Undervisningsv. 3.kt., Kommissionen af 31.03.1866 til at undersøge Sorø Akademis Stilling og til at gøre Forslag til Dets Fremtidige Udvikling og Virksomhed vis arkivserier
1794 1975 Overinspektionen for Sorø Akademis Skove vis arkivserier
1791 1805 Overinspektøren . Sorø Akademi vis arkivserier
1849 1875 Reviderede Regnskaber, Sorø Akademis godsregnskaber vis arkivserier
1834 1938 Reviderede Regnskaber, Sorø Akademis skovkasseregnskaber vis arkivserier
1584 Sorø Akademi vis arkivserier
1765 1956 Sorø Akademihave og Kirkegårde vis arkivserier
1795 1976 Sorø Akademis 1. Distrikt vis arkivserier
1795 1976 Sorø Akademis 1. Skovdistrikt vis arkivserier
1833 1976 Sorø Akademis 2. Skovdistrikt vis arkivserier
1858 1935 Sorø Akademis Bygningsvæsen vis arkivserier
1631 1936 Sorø Akademis Gods vis arkivserier
1772 1827 Sorø Akademis Gods, Inspektionen vis arkivserier
1584 Sorø Akademis Lærde Skole og Opdragelsesanstalt vis arkivserier
1584 Sorø Akademis Skole vis arkivserier
1584 Sorø Akademis Skole vis arkivserier
1584 Sorø Ridderlige Akademi vis arkivserier
1584 Sorø ridderlige Akademi vis arkivserier
1747 1816 Sorø Ridderlige Akademis Hofret vis arkivserier
1926 1927 Undervisningsministeriet, Tilsynsudvalget af 17.06.1926 vedrørende Indretning af et Nyt Alumnat ved Sorø Akademis Skole vis arkivserier
1926 1927 Undervisningsministeriet, Tilsynsudvalget af 1926 for et nyt alumnat ved Sorø Akademi vis arkivserier