Arkivskaber eller arkivserie: vis infotekst
Arkivskaber: vis infotekst
Arkivserie: vis infotekst
Periode: - vis infotekst
Søg i Daisy
Der blev fundet 47 poster.
Side 1 af 1.


Fra vis infotekst Til Arkivskaber vis infotekst Arkivserie vis infotekst
1849 3. Departements Ekspeditionskontor (Indenrigsministeriet) vis arkivserier
1862 1962 Danske Statsbaner, Baneafdelingen, Indenrigsministeriets tekniske kontrollør ved de Jysk-Fynske Jernbaner vis arkivserier
1855 1858 Fællesindenrigsministeriet vis arkivserier
1848 2007 Indenrigsministeriet vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, 1. Departements Kontor vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, 1. Kontor vis arkivserier
1848 1900 Indenrigsministeriet, 2. Departement
1848 1865 Indenrigsministeriet, 2. Departement, Kontoret for Stempelsager vis arkivserier
1855 1862 Indenrigsministeriet, Administrationen af Kongerigets Stempelvæsen
1855 1862 Indenrigsministeriet, Administrationen af Kongerigets særlige Skattevæsen
1853 1854 Indenrigsministeriet, Den til overvejelse af den islandske og færøske handelssag nedsatte kommission vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, KK vis arkivserier
1851 1857 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 02.03.1851 til at tage de Grønlandske Anliggender under Overvejelse vis arkivserier
1864 1870 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 06.10.1864 angående Hovedlandevejenes vedligeholdelse vis arkivserier
1847 1850 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 10.11.1847 til at undersøge Fiskeriets Tilstand og Driftsmåde i Limfjorden vis arkivserier
1877 1878 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 14.05.1877 til Bedømmelse af det Rowanske Sporvejssystem vis arkivserier
1848 1849 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 15.12.1848 angående Den Kongelige Civilliste og De Kongelige Bygninger vis arkivserier
1844 1852 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 17.09.1844 ang. Anlægget af en Handelsplads ved Silkeborg vis arkivserier
1875 1878 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 20.09.1875 angående Arbejderforholdende i Danmark vis arkivserier
1853 1854 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 21. september 1853 til overvejelse af sagen om udvidet handelsfrihed for Island vis arkivserier
1863 1874 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 21.02.1863 angående den Grønlandske Handels Forhold vis arkivserier
1874 1875 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 23.02.1874 vedrørende forskellige Forhold på Jyllands Vestkyst vis arkivserier
1876 1879 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 24.01.1876 vedrørende Forhandling om Forholdsregler mod Brugen af Usødygtige Skibe under Dansk Flag vis arkivserier
1869 1871 Indenrigsministeriet, Kommissionen af 28.05.1869 til at tage Ordningen af Fattigvæsenet og de dermed i forbindelse stående Spørgsmål under Overvejelse vis arkivserier
1871 1871 Indenrigsministeriet, Kommissionen angående Helsingør Havn vis arkivserier
1877 1877 Indenrigsministeriet, Kommissionen der skal gøre forslag til en ny omregulering af statsskovene vis arkivserier
1851 1865 Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods vis arkivserier
1854 1858 Indenrigsministeriet, Kommissionen vedrørende Udvidelsen af Den Kongelige Veterinærskole vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, Kommune- og Købstadskontoret vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, Kommunekontoret vis arkivserier
1848 1974 Indenrigsministeriet, Kontoret for Kommune- og Næringssager vis arkivserier
1849 1849 Indenrigsministeriet, Landbokommissionen af 09.02.1849 vis arkivserier
1875 1878 Indenrigsministeriet, Markedskommissionen af 04.10.1875 vis arkivserier
1870 1873 Indenrigsministeriet, Markedskommissionen af 08.09.1870 vis arkivserier
1863 1866 Indenrigsministeriet, Markedskommissionen af 12.05.1863 vis arkivserier
1849 1870 Indenrigsministeriet, Sekretariatet vis arkivserier
1851 1865 Indenrigsministeriet, Selvejekommissionen vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Fyns stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Lolland-Falsters stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Ribe stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Sjællands stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Viborg stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Ålborg stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1860 1870 Indenrigsministeriet, Taksationskommissionen for Århus stift iht. Lov af 24.4.1860 par.8 vis arkivserier
1849 Kontoret for Offentlige Arbejder (Indenrigsministeriet) vis arkivserier
1849 Kontoret for Offentlige Arbejder (Indenrigsministeriet) vis arkivserier
1773 1882 Rentekammeret, Indenrigsministeriets Arkivkontor vis arkivserier