Arkivseriens indholdsoversigt

Arkivserien

Arkivserie:

Orlogsværftets tegninger (1630 - 1890)

Arkivskaber:

Orlogsværftet (1630-1890)

Arkivseriens navne:

Orlogsværftets tegninger (Officielt) , Søetatens kort- og tegningssamling (Kaldenavn) , Søetatens Restsamling (Kaldenavn) , Skibstegninger (Kaldenavn) , SKT (Forkortelse)

Arkivseriens datering:

Dannelse: 1630-1640 - 1880-1890

Reference:

Guide I s. 886

Bemærkninger:

Der findes ingen fuldkommen fortegnelse over samlingen. De bedste søgemidler til skibstegninger er: "Folioregistratur 294: Skibsregister, efter skibsnavn" og "Folioregistratur 298: Skibstegninger, Dansk-norske krigsskibe 1690-1848". Langt fra alle skibe er dog medtaget her. Den fuldkomne fortegnelse over skibe findes i "SKT: Tegningsregister, skibstypeordnet". Alle øvrige tegninger er registreret i "Folioregistratur 290: Søetatens restsamling". Den største del af samlingen, Des. G, er registreret i "Folioregistratur 154a: Orlogsværftets tegninger af skibe m.m., aflevering 1945. Afskrift." (med register og "G-nøgle"). "Den lange version": Samlingen er oprindeligt registreret i de nu delvist forældede afleveringsdesignationer A-K: Des. A = Folioregistratur 137 m. register (se denne) Des. B = Folioregistratur 138 (bortkommet) Des. C = Folioregistratur 139 m. register (se denne) Des. D findes i Folioregistratur 85c (se denne) Des. E og F findes i Seddelregistratur 5 og i Folioregistratur 289 s. 189-293 (kun beskrivelse af de nu forældede kortmapper. Des. G = Folioregistratur 154a m. register (se denne). Ordnet efter Romertal-litra-løbenr. De nuværende G-numre kan findes i den såkaldte "G-nøgle". Des. H findes i Folioregistratur 85c s. 127 (se denne). Des. I findes i Seddelregistratur 3. Des. K = Folioregistratur 198 (se denne) Der findes ikke nogen samlet fortegnelse over samlingen. Tegninger, der forestiller skibe blev i 1969-1975 registreret i et større projekt under ledelse af arkiver Birgit Nüchel Thomsen. Til hvert skib blev der lavet et registerblad i 3 eksemplarer med alle tilgængelige oplysninger om det pågældende skib og med henvisninger til alle tegninger af skibet. Det første sæt er ordnet alfabetisk og udgivet som "Folioregistratur 294: Skibsregister, efter skibsnavn" (se denne). De resterende registerblade uden skibsnavn er ordnet efter skibsnummer i arkivserien "Søetatens Kort- og Tegningssamling: Register over skibe uden navn" Det andet sæt er ordnet efter konstruktørens navn i arkivserierne "SKT: Skibsregister, alfabetisk ordnet efter konstruktørnavn" og "SKT: Skibsregister, skibe uden konstruktørnavn". Det tredie sæt er indordnet i arkivserien "SKT: Tegningsregister, skibstypeordnet", jf. nedenfor. Tilsvarende blev der lavet et registerblad til hver tegning i 5 kopier i farverne hvid, gul, orange, grøn og rød. Den gule kopi medtager samtlige tegninger, også bortkomne, ordnet efter skibstype og skibsnummer i arkivserien "SKT: Tegningsregister, skibstypeordnet". Hvert skib indledes med et skibsregisterblad og derefter følger tegningsregisterbladene for det pågældende skib. En del af disse skibe er medtaget i "Folioregistratur 298: Skibstegninger, Dansk-norske krigsskibe 1690-1848". Den hvide kopi, der er renset for bortkomne tegninger, er ordnet efter tegningsnummer i arkivserien "SKT: Tegningsregister, tegningsnummerordnet" (se denne). Den orange kopi er ordnet efter konstruktørnavn i arkivserierne "SKT: Tegningsregister, ordnet efter konstruktørnavn" og "SKT: Tegningsregister uden konstruktørnavn". Den grønne kopi er ordnet efter tegningtypenr. (ikke scannet). Den røde kopi er samtlige tegninger ordnet efter tegningsnummer (ikke registreret i Daisy). De resterende tegninger, som ikke forestiller skibe, er registreret i Folioregistratur 290 under betegnelsen "Søetatens restsamling" (Se denne).

Dele af arkivserien er scannet.
Den scannede del af arkivserien kan du læse online. Denne del kan derfor ikke bestilles til brug på læsesal. Den del af arkivserien, der ikke er scannet, kan du bestille til brug på læsesal. Der kan dog være visse udlånsbegrænsninger.

Indholdsoversigt

Medietype: Arkivinstitution: Arkivseriens indhold:
Original, Papir m.m. Rigsarkivet Vis indhold
Kopi, Scannet Arkivalieronline Læs arkivaliet
Brugskopi, CD Rigsarkivet Vis indhold